می‌بریم چیست؟

جامعه‌ای مورد اعتماد از راننده‌ها و مسافرانی که می‌خواهند با هم ارتباط داشته و با خودروی اشتراکی رفت و آمد کنند.

Comment on this FAQ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *