آیا نحوه امتیازدهی کسانی که به عنوان راننده در سیستم ثبت مسیر می‌کنند با مسافران به یک شکل است؟

بله. در می‌بریم سعی بر این بوده که با راننده و مسافر به یک شکل برخورد شود و در مواقعی حتی حق با راننده باشد بنابراین همان طور که مسافران به راننده‌ها امتیاز می‌دهند رفتار مسافران نیز از طرف راننده ارزیابی شده و در صورت امتیاز پایین سفرهای پایین‌تری دریافت کرده و نشان‌های تاییدیه خود را از دست می‌دهند.

Comment on this FAQ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *