شرایط استفاده

الف.تعاریف

مسافر: افرادی که خود را به عنوان مسافر ثبت کرده‌اند و قصد دارند از صندلی خودروی دیگران استفاده کنند.

راننده: افرادی که خود را به عنوان راننده می‌بریم ثبت کرده‌اند و قصد دارند صندلی‌های خودرو خود را با دیگران به اشتراک بگذارند.

کاربران: منظور هم مسافران و هم رانندگان است.

شرکت: شرکت «می‌بریم» که ارائه دهنده سرویس «می‌بریم».

حساب کاربری: حسابی است که افراد برای استفاده از سرویس می‌بریم در نرم‌افزار می‌بریم یا در سایت می‌بریم ایجاد کرده‌اند.

اعتبار: مبلغی است که کاربران در حساب کاربری خود جهت سفر استفاده می‌کنند.

ب.حساب کاربری
 1. کاربر با ثبت نام در می‌بریم می‌پذیرد که قوانین و مقررات می‌بریم را به صورت کامل مطالعه کرده و پذیرفته است. این قوانین ممکن است در طول زمان تغییر کند، استفاده مستمر کاربران از می‌بریم به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات می‌بریم است.
 2. برای استفاده از می‌بریم لازم است که هر کاربر یک حساب کاربری در می‌بریم بسازد. تنها افرادی که بیش از ۱۸ سال سن داشته باشند و واجد اهلیت قانونی باشند می‌توانند اقدام به ساختن حساب کاربری در می‌بریم کنند. برای استفاده از می‌بریم کاربر باید نام، نام خانوادگی، آدرس پست الکترونیکی و شماره همراه خود را در نرم‌افزار می‌بریم ثبت کنید.
 3. کاربر می‌پذیرد اطلاعات خود را به صورت صحیح و به‌روز در سرویس می‌بریم وارد کند.
 4. هر فرد تنها می‌تواند یک حساب کاربری به عنوان مسافر در می‌بریم داشته باشد.
 5. مسئولیت همه فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری شما در می‌بریم یا سایر خدمات مربوط به می‌بریم انجام می‌شود به عهده کاربر است.
 6. مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور به عهده کاربر است. در صورت مفقود شدن یا دزدیده شدن اطلاعات حساب کاربری، کاربر موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع شرکت برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به شرکت انجام نشده است مسئولیت همه فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام می‌شود به عهده کاربر خواهد بود.
 7. کاربر حق ندارد به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهد یا حساب خود را به فرد یا شرکت دیگری منتقل کند.
 8. در شرایط خاصی ممکن است از کاربر برای استفاده از سرویس، درخواست احراز هویت شود، در چنین شرایطی اگر کاربر اطلاعات کافی در اختیار شرکت قرار ندهد شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائه سرویس به وی خودداری کند.
 9. در صورتیکه فردی بخواهد از خودروی خود استفاده نماید باید اطلاعات مربوط به خودرو و گواهینامه خود را به طور کامل وارد نمایید. در صورت عدم ورود صحیح این اطلاعات، می‌بریم این حق را دارد که شخص را از سیستم حذف کند.
‌ج.استفاده از می‌بریم
 1. با استفاده از سرویس می‌بریم کاربر می‌پذیرد که از می‌بریم برای انجام هیچ فعالیت غیر‌قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران یا مخالف با عرف جامعه استفاده نکند. کاربران حق ندارند اشیاء غیر مجاز از جمله مشروبات الکلی، مواد مخدر، سلاح یا سایر اشیاء یا حیواناتی که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران مجاز نیست در خودرو همراه داشته باشند.
 2. کاربر می‌پذیرد که می‌بریم ممکن است از ارسال SMS (پیامک) به عنوان راه ارتباطی شرکت با وی استفاده کند. کاربر می‌تواند درخواست کند که ارسال این پیام‌ها قطع شود اما می‌پذیرد که با انصراف از دریافت این پیام‌ها، ممکن است در استفاده از سرویس با مشکل مواجه شود.
 3. می‌بریم ممکن است کدهایی به منظور هدیه به کابران ارائه کند که با وارد کردن این کدها در برنامه موبایل یا درصدی از هزینه سفر کاسته یا درصدی از هزینه سفر پس از سفر به کاربر برگردانده می‌شود و یا مبلغ مشخصی به حساب کاربر در می‌بریم اضافه می‌شود. کاربر می‌پذیرید که اجازه انتقال یا فروش آنها را به افراد دیگر ندارد. همچنین کاربران مجاز نیستند این کدها را به صورت عمومی منتشر کنند (حتی اگر می‌بریم در فضاهای عمومی این کد ها را منتشر کرده باشد) مگر اینکه می‌بریم رسما این اجازه را به آنها داده باشد.
 4. ااطلاعات مربوط به نام، نام خانوادگی، نوع خودرو، پلاک خودرو و مسیر های افراد در اختیار هم مسیران آن ها قرار می گیرد و سایر اطلاعات به هیچ عنوان در اختیار اشخاص و موسسات دیگر قرار نمی گیرد و کاملا محرمانه تلقی می شود
 5. کاربر می‌پذیرد اعتباری که در حساب کاربری خود در می‌بریم دارد فقط برای استفاده از سرویس می‌بریم قابل استفاده است و امکان دریافت این وجه را به صورت نقد ندارد.
 6. کاربر می‌پذیرد کدهایی که جهت افزایش اعتبار یا کاهش هزینه سفر به آنها داده می‌شود ممکن است منقضی شوند. از آنجایی که می‌بریم برای ارائه این کدها هزینه ای از کاربران دریافت نمی‌کند، این حق برای شرکت محفوظ است که مبلغ یا درصد تاثیر این کدها را حتی پس از انتشار آنها تغییر دهد یا در صورت لزوم آنها را باطل کند. همچنین درصورتی که شرکت تشخیص دهد که استفاده از این کد به دلیل خطای فنی یا تخلف صورت گرفته است و یا غیر قانونی بوده است می‌تواند این کدها یا اعتباری که در نتیجه استفاده از آنها به حساب کاربر اضافه شده است را باطل یا حذف کند.
 7. مسئولیت تامین اینترنت و سخت‌افزار لازم و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوط به آنها برای استفاده از سرویس می‌بریم به عهده کاربران است. شرکت نسبت به اجرا شدن سرویس ارائه شده روی همه دستگاه‌ها یا همه شبکه‌های ارتباطی (اینترنت، شبکه تلفن‌همراه و …) تضمینی نمی‌دهد.
 8. کاربر می پذیرد بیشترین تعداد مسافرانی که در یک خودرو می توانند سوار شوند ۴ نفر است.
 9. کاربران متعهد می شوند پس از اتمام سفر از هیچ بخش از اطلاعاتی که در نتیجه استفاده از سرویس می‌بریم، از مسافران یا رانندگان کسب کرده است هیچ‌گونه استفاده‌ای نکند. طبعاً ذخیره کردن اطلاعات مسافران یا رانندگان در دستگاه تلفن همراه یا به هر شیوه دیگری نیز مغایر با قوانین می‌بریم خواهد بود. همچنین کاربران متعهد می‌شوند در طول سفر، فقط در شرایط ضروری از اطلاعاتی که از مسافران یا رانندگان در سرویس می‌بریم ارائه شده است استفاده کنند. استفاده کاربران از این اطلاعات باید مطابق با عرف جامعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.
 10. کاربر می پذیرد متن حریم شخصی می‌بریم (در انتهای صفحه) را مطالعه کرده است و مورد قبول وی است.
 11. کاربر می‌پذیرد که تمام مکاتبات و نوشتارهایش در می‌بریم با سایر کاربران برای پشتیبانی قابل رویت است و می‌بریم می‌تواند با مطالعه آن‌ها جهت بهبود محصول و ارتباط با مشتری استفاده کند. لازم به ذکر است که این چت‌ها نزد می‌بریم محفوظ بوده و بدون دستور قضایی به غیر داده نمی‌شود.
‌د.هزینه ها و پرداخت
 1. کاربر آگاه است که استفاده از سرویس می‌بریم می‌تواند هزینه‌هایی برای او داشته باشد.
 2. امکان استرداد هزینه‌هایی که کاربر به می‌بریم می‌پردازد وجود ندارد.
 3. کاربر می‌پذیرد هزینه سرویس از طرف می‌بریم مشخص می‌شود و پس از استفاده از سرویس اعتراضی نسبت به هزینه سرویس نمی‌تواند داشته باشد.
 4. پرداخت هزینه سرویس فقط از طریق پرداخت اعتباری از داخل برنامه موبایل و پرداخت اینترنتی برای افزایش اعتبار ممکن است. روش پرداخت ممکن است بسته به میزان اعتبار حساب کاربر ترکیبی از این روش‌ها باشد.
 5. کاربر می‌پذیرد هزینه سرویس ارائه شده ممکن است بسته به ویژگی‌های سرویس ارائه شده از جمله نوع سرویس، زمان سرویس، مکان سرویس (مبدا، مقصد یا مسیر سفر) یا عوامل دیگر متغییر باشد.
 6. کاربر می‌پذیرد که باید هزینه سفر را مستقل از هر گونه مشکلی که ممکن است در برنامه می‌بریم به وجود بیاید به شرکت پرداخت کند. در صورتی که به دلیل مشکلی در برنامه می‌بریم یا مشکلات ارتباطی از جمله اینترنت و شبکه تلفن همراه امکان پرداخت از طریق اپلیکیشن فراهم نشود مسافر همچنان موظف به پرداخت هزینه سفر خواهد بود. در این شرایط پرداخت هزینه ممکن است با هماهنگی مسافر با دفتر شرکت می‌بریم یا روش‌های دیگر صورت پذیرد. در صورتی که مسافر به هر دلیلی از جمله مشکلات اپلیکیشن پرداخت را انجام نداده باشد، شرکت حق دارد مبلغ سفر را از اعتبار کاربر در می‌بریم کسر کند.
 7. کاربر می‌پذیرد هیچوقت درخواست می‌بریم ارسال نکند مگر اینکه قصد استفاده از سرویس می‌بریم را داشته باشد. مسافر اگر پس از ارسال درخواست سفر و پذیرش درخواست توسط یک راننده، درخواست را لغو کند، یا در مکان مشخص شده به عنوان مبدا سفر در زمان مشخص حضور پیدا نکند با توجه به عدم رعایت مقررات مربوط که منجر به عدم حفظ شهرت کاری و اعتبار می‌بریم می شود، می‌بریم ممکن است هزینه‌ای به عنوان جریمه از اعتبار او کسر یا از نامبرده وصول کند. همچنین شرکت مجاز است از اعتبار رانندگانی که پس از قبول یک درخواست، درخواست را لغو می‌کنند یا پس از پذیرش درخواست در مکان مشخص شده به عنوان مبدا سفر حضور پیدا نمی‌کنند، با توجه به عدم رعایت مقررات مربوط که منجر به عدم حفظ شهرت کاری و اعتبار می‌بریم می‌شوند هزینه‌ای به عنوان جریمه از اعتبار آنها کسر یا از نامبرده وصول کند.
 8. مسافر می‌پذیرد هر گونه تخریبی که در خودروی راننده در نتیجه استفاده از سرویس با حساب کاربری وی ایجاد شود، مسئولیت تامین هزینه‌های مربوط به تعمیر، شست و شو و … به عهده وی خواهد بود. در چنین مواردی می‌بریم حق دارد این هزینه‌ها را از اعتبار موجود در حساب می‌بریم مسافر کسر یا از وی وصول کند.
 9. هرگونه خسارت جانی یا مالی که در نتیجه تصادف یا اتفاقات دیگر به مسافر یا راننده یا اشخاص ثالث وارد شود متوجه مقصر یا راننده خواهد بود و می‌بریم هیچ‌گونه مسئولیتی در این خصوص نداشته و نخواهد داشت.
 10. مسافر می‌پذیرد در شرایط خاص مبالغی به هزینه سفر افزوده خواهد شد. این شرایط عبارتست از ۱) استفاده از صندوق عقب ۲) ارائه خدمات توسط راننده ۳) توقف در طول سفر ۴) تغییر مسیر
 11. راننده می‌پذیرد که اگر به هر دلیلی و انجام امور شخصی در جایی توقف کرد اگر این توقف بیش از پنج دقیقه باشد از هزینه سفر و مبلغ دریافتی از مسافر کاسته می‌شود.
 12. مسئولیت رعایت کلیه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از جمله عدم استفاده از نرم‌افزار می‌بریم در حین رانندگی و حفظ سلامت خودرو توسط رانندگانی که در می‌بریم فعالیت می‌کنند به عهده رانندگان است.
ه.محدودیت مسئولیت
 1. کاربر می‌پذیرد که می‌بریم خدمات حمل و نقل شهری نیست بلکه تنها یک خدمات نرم‌افزاری است که ارتباط بین مسافران و رانندگان را جهت توافق بر انجام یک سفر فراهم می‌کند. در سرویس می‌بریم راننده مختار است یک درخواست سفر را بپذیرد یا رد کند، همچنین مسافر مختار است پس از ارسال درخواست سفر، مشخص شدن راننده و قبل از عزیمت راننده به نقطه مبداء، سفر را انجام دهد یا خیر. لذا هر سفری که مسافر با راننده انجام می‌دهد باید به عنوان یک قرارداد لازم مستقل بین راننده و مسافر در نظر گرفته شود. می‌بریم هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال مسائلی که در حین سفر ممکن است اتفاق بیافتد، از قبیل تاخیر یا تصادف ندارد.
 2. شما می‌پذیرید مسئولیت تمامی خطرها و اتفاقاتی که ممکن است در نتیجه استفاده از سرویس می‌بریم یا سایر سرویس مرتبط با می‌بریم، برای شما به وجود بیاید به عهده شما است. می‌بریم هیچ مسئولیتی در قبال مشکلاتی که ممکن است در نتیجه استفاده از سرویس می‌بریم توسط یک کاربر، برای کاربران یا افراد دیگر ایجاد شود از جمله از بین رفتن داده‌ها، مصدومیت‌هایی که به افراد وارد می شود، یا صدمه‌هایی که به دارایی‌های افراد وارد می‌شود به عهده ندارد.
 3. می‌بریم هیچ تضمینی در خصوص کیفیت سرویس، کیفیت و سلامت خودرو، زمان ارائه سرویس و یا کیفیت و سلامت محصولاتی که با استفاده از سرویس‌های می‌بریم خریداری شود ارائه نمی‌دهد اما کاربر می‌تواند با استفاده از ابزارهای سنجش داخل و خارج اپلیکیشن و پیش از درخواست سفر شرایط را بسنجد.
 4. خدمات می‌بریم ممکن است با مشارکت خدمات شرکت‌های دیگری ارائه شود که شرکت می‌بریم کنترلی روی آنها ندارد. در چنین شرایطی کاربر می‌پذیرد که این خدمات قوانین استفاده و مقررات مختص خود را دارند و می‌بریم مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این شرکت‌ها ندارد.
 5. درصورتی که کاربر از می‌بریم برای ارسال بسته، اشیا یا کالا استفاده کند، می‌بریم مسئولیتی در قبال گم شدن آن یا سلامت آن در هنگام تحویل به عهده نخواهد داشت و مسئولیت آن متوجه مسافر و راننده خواهد بود.
 6. می‌بریم مسئولیتی در قبال کالاها یا اشیایی که مسافران ممکن است در خودرو گم کنند ندارد، هرچند همکاری لازم برای یافتن اشیاء گم شده توسط می‌بریم صورت خواهد گرفت.
‌و.موارد فنی
 1. کاربر حق ندارد هیچ‌گونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد (Source Code) نرم‌افزارهای می‌بریم شامل دیکامپایل(Decompile)، مهندسی معکوس(Reverse Engineering) یا فعالیت‌های مشابه انجام دهند، مگر اینکه اجازه چنین کاری به صورت قانونی صادر شده باشد.
 2. کاربر مجاز نیست با استفاده از روش‌های Framing یا Mirroring یا روش‌های دیگر نسخه دیگری از سرویس می‌بریم را روی سرورهای دیگر ارائه کند. همچنین کاربر مجاز نیست در نرم‌افزار می‌بریم یا در روش ارائه سرویس می‌بریم تغییر یا اخلالی ایجاد کند.
 3. کاربر حق ندارد برنامه یا اسکریپتی با هدف ایندکس گذاری(Indexing)، مطالعه یا هر گونه فعالیت داده‌کاوی روی سرویس اجرا کند.
 4. کاربر حق ندارد هیچ فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیر متداول به هیچ بخش سرویس می‌بریم یا سرویس های مرتبط با می‌بریم انجام دهد.
ز.محتوای تولید شده توسط کاربران
 1. می‌بریم ممکن است گاهی به کاربران اجازه دهد که در وبسایت، برنامه موبایل و یا سایر بخش‌های این سرویس عکس، متن، فایل صوتی، فایل تصویری یا فایل‌های مشابه منتشر کنند. مالکیت هر مطلب(شامل متن، عکس، فایل صوتی، فایل تصویری و …) که به این شکل در سرویس ثبت شود همچنان متعلق به کاربران خواهد بود اما با ثبت آنها در سرویس‌های مرتبط به می‌بریم کاربران این حق را به می‌بریم می‌دهند که آنها را در هر مکان و هر زمانی به صورت دیجیتال یا چاپی برای هر نوع کاربردی منتشر کند. همچنین می‌بریم مجاز است حق انتشار این مطالب را به اشخاص یا شرکت‌های دیگر منتقل کند.
ح.قطع سرویس
 1. می‌بریم در شرایطی که به هر دلیل به این نتیجه برسد حضور یک کاربر (راننده یا مسافر) می‌تواند برای شرکت یا سایر مسافران یا رانندگان خطرناک باشد یا مطلوب نباشد حق حذف دسترسی کاربر مذکور به سرویس می‌بریم را دارد.
ط.توافق از راه دور
 1. کاربر توافق می‌کند جهت مبادله آسان اطلاعات، کلیه تغییرات و الحاقیه‌های قوانین و مقررات حاضر اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، ارسال اخطاریه و ابلاغیه‌های مربوط به می‌بریم، از طریق سیستم رایانه‌ای می‌بریم بعمل آید و کاربر ضمن پذیرش اطلاع از شرط و روند اجرایی آن موافقت خود را نسبت به اعمال شرط مذکور اعلام می‌کند.
 2. مسئولیت حفظ و حراست از حساب کاربر برعهده کاربر بوده و کاربر ضمن پذیرش این مسئولیت، کلیه داده پیام‌های صادره از طریق حساب کاربری مذکور را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده پیام‌های ارسال شده از ناحیه نامبرده غیر قابل استماع و مردود است.
 3. کاربر می‌پذیرد هر گونه رویه، اشکال، عبارات مبین تائید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیام‌های صادره از طرف می‌بریم به منزله امضا الکترونیکی و قبولی محسوب می‌شود و هر گونه ادعائی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیر قابل استماع و مردود است.
 4. کاربر با عضویت در سرویس می‌بریم قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سیستم رایانه‌ای و الکترونیکی اعلام می‌کند.