چطور هم مسیر پیدا کنیم؟

برای یافتن هم مسیر در سرویس می‌بریم پس از اینکه مسیر اصلی روزانه خود را ثبت کردید و تنظیمات اولیه را انجام دادید. در اولین تب از سمت چپ مسیرهای ثبت شده را به تفکیک مشاهده می‌کنید.

هم مسیر در سرویس می‌بریم

مثلا اگر برای تمام روزهای هفته مسیر رفت و برگشت را ثبت کرده باشید ده ردیف در جدول مشاهده می‌کنید که در هر کدام مبدا،‌ مقصد، هزینه و ساعت سفر مشخص شده است.

در سمت چپ این ردیف‌ها تعداد هم مسیرهای شما نوشته شده کافی است یکی از روزها را انتخاب کنید تا لیست هم مسیرهایتان را ببینید.

هم مسیر در سرویس می‌بریم

با انتخاب هر فرد مبدا و مقصد وی روی نقشه نشان داده می‌شود. برای انتخاب هم مسیر در سرویس می‌بریم کافی است فرد مناسب را انتخاب کنید و دکمه درخواست همسفری را لمس کنید تا درخواست ارسال شود. به محض اینکه فرد مقابل این درخواست را تایید کند صفحه چت برای شما فعال می‌شود و  می‌توانید سفر را با او نهایی کنید.

هم مسیر در سرویس می‌بریم

به عنوان مسافر تعیین کنید که چه زمانی کجا منتظر می‌ایستید. همین طور سعی کنید تا بخشی از مشخصات ظاهری خود را برای پیدا شدن سریع اعلام کنید. امیدواریم از سفرتان لذت ببرید.

تذکر: اساس سرویس می‌بریم بر پایه فعالیت کاربران و تعداد بالای کاربر است. برای همین برای بالا بردن کارآیی چنین سیستم‌هایی لازم است محدودیت‌هایی اجرا شود تا سیستم به خوبی کار کند. برای همین در مرحله کنونی می‌بریم تمرکز خود را بر دو سفر رفت و برگشت بین خانه و محل کار/دانشگاه گذاشته است.