پرواز به الکامپ

پرواز به الکامپ

رفت و آمد رایگان به نمایشگاه بین‌المللی تهران

۳۰ تیر الی ۲ مردادماه

صندلی‌ات را با یک لمس رزرو کن!

اپلیکیشن می‌بریم را دانلود و نصب کنید.

پس از آن از بین مسیرهای موجود یکی را انتخاب کنید. در زمان مقرر در ایستگاه حاضر شده و از همسفری خود لذت ببرید 🙂

کد تخفیف: elecomp96

اولین نفری باشید که از مسیرها با خبر می‌شود

برای اطلاع از آغاز کمپین و همین طور مسیرهای روزانه اطلاعات خود را وارد کنید.

ایستگاه‌های اصلی

  • شهران
  • آزادی
  • رسالت
  • کرج

ایستگاه‌های ثانویه

نمایشگاه بین‌المللیمیدان‌ ونک
میدان‌ ونکنمایشگاه بین‌المللی
نمایشگاه بین‌المللیمیدان‌ رسالت
میدان‌ رسالتنمایشگاه بین‌المللی
نمایشگاه بین‌المللیمیدان صنعت
میدان صنعتنمایشگاه بین‌المللی
نمایشگاه بین‌المللیپل گیشا
پل گیشانمایشگاه بین‌المللی
نمایشگاه بین‌المللیبولوار دادمان
بولوار دادماننمایشگاه بین‌المللی
نمایشگاه بین‌المللیمیدان بهمن
میدان بهمننمایشگاه بین‌المللی
نمایشگاه بین‌المللیمیدان آزادی
میدان آزادینمایشگاه بین‌المللی
نمایشگاه بین‌المللیفلکه دوم صادقیه
فلکه دوم صادقیهنمایشگاه بین‌المللی
نمایشگاه بین‌المللیهفت تیر
هفت تیرنمایشگاه بین‌المللی
نمایشگاه بین‌المللیفلکه دوم تهرانپارس
فلکه دوم تهرانپارسنمایشگاه بین‌المللی
نمایشگاه بین‌المللیسیدخندان
سیدخنداننمایشگاه بین‌المللی
نمایشگاه بین‌المللیدانشگاه شریف
دانشگاه شریفنمایشگاه بین‌المللی
نمایشگاه بین‌المللیمیدان شهرزیبا
میدان شهرزیبانمایشگاه بین‌المللی
نمایشگاه بین‌المللینیروهوایی-امامت
نیروهوایی-امامتنمایشگاه بین‌المللی
نمایشگاه بین‌المللیمیدان راه‌آهن
میدان راه‌آهننمایشگاه بین‌المللی
نمایشگاه بین‌المللیمیدان دهکده‌المپیک
میدان دهکده‌المپیکنمایشگاه بین‌المللی
نمایشگاه بین‌المللیمیدان پونک
میدان پونکنمایشگاه بین‌المللی
نمایشگاه بین‌المللیمیدان انقلاب
میدان انقلابنمایشگاه بین‌المللی
نمایشگاه بین‌المللیتهرانسر
تهرانسرنمایشگاه بین‌المللی
نمایشگاه بین‌المللیسه‌راه افسریه
سه‌راه افسریهنمایشگاه بین‌المللی
نمایشگاه بین‌المللیچهارراه تهرانپارس
چهارراه تهرانپارسنمایشگاه بین‌المللی
نمایشگاه بین‌المللیمیدان استخر
میدان استخرنمایشگاه بین‌المللی
نمایشگاه بین‌المللیمیدان استخر
میدان استخرنمایشگاه بین‌المللی
نمایشگاه بین‌المللیکرج،میدان‌امام‌حسین
کرج،میدان‌امام‌حسیننمایشگاه بین‌المللی
نمایشگاه بین‌المللیمیدان هفت حوض
میدان هفت حوضنمایشگاه بین‌المللی