قوانین و مقررات استفاده از نرم‌افزار راننده می‌بریم

نرم‌افزار «می‌بریم» (Mibarim) که تمام حقوق مادی و معنوی آن در مالکیت شرکت پیشگامان هوشمند هزاردستان به شماره ثبت ۵۱۰۹۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۱۵۰۲ می باشد، برای تسهیل حمل‌و‌نقل مسافر طراحی گردیده، تحت شرایط زیر خدمات خود را ارائه می‌‌نماید؛ لذا این شرایط به‌عنوان یک قرارداد الزام‌آور بر روابط بین راننده و شرکت حاکم خواهد بود. اطلاعات راننده و نشانی اقامتگاه وی، همان است که نسبت به ارائه آنها حین عضویت اقدام نموده است و کلیه مکاتبات و ابلاغ ها از طریق همان نشانی صورت می گیرد.

بر این اساس، ضروری است پیش از استفاده از خدمات این شرکت، این شروط را به‌دقت مطالعه فرمایید. نصب یا استفاده از اپلیکیشن نرم‌افزار «می‌بریم» به‌منزله‌ی قبول تمامی شرایط و امضای مکتوب ذیل این شرایط است و راننده ملتزم و متعهد به رعایت کلیه قوانین و مقررات آتی را است نیز که از طریق سایت mibarim.com منتشر می‌گردد و اجرای آثار آن را از تاریخ انتشار می‌پذیرد.

قرارداد

 1. راننده با امضا قرارداد حاضر از طریق نصب نرم افزار «می بریم» به شرکت اختیار می دهد هر زمان بنا به تشخیص خود، مبلغ قرارداد را تعدیل کند. در چنین فرضی، مبلغ جدید از طریق نرم افزار «می‌بریم» یا پیامک یا ایمیل به راننده اطلاع داده خواهد شد و نامبرده حق هر گونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود.
 2. قرارداد حاضر، از تاریخ – نصب نرم افزار به مدت یک سال معتبر و لازم الاجراست و پس از آن، به طور خودکار به صورت سالانه تمدید خواهد شد مگر این که شرکت مایل به ادامه همکاری با راننده نباشد که در این صورت حساب راننده کاربری راننده توسط شرکت مسدود خواهد شد و این امر به منزله پایان انحلال رابطه قراردادی فی مابین خواهد بود.

تعهدات راننده

 1. راننده موظف است، اصل کارت یا سند مالکیت خودرو، کارت ملی، گواهی نامه معتبر و بیمه نامه معتبر (الحاقیه منضم به آن در صورت تغییر نرخ دیه مصوب یا افزایش حق بیمه) خود و گواهی عدم سوءپیشینه ظرف مهلت حداکثر دو هفته از تاریخ قرارداد (مقارن با نصب) را برای ارزیابی متعارف اولیه و تهیه کپی روگرفت در اختیار شرکت قرار دهد. راننده تأیید اقرار می‌کند که مدارک یاد شده متعلق به خودش شخص او بوده و هرگونه نقص این موارد یا عدم اعتبار آنها بر عهده راننده است و «می‌بریم» از این حیث هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد. راننده موظف است پس از آن نسبت به نصب نشان متعلق به «می‌بریم» در خودرو اقدام کند.
 2. در سفرهای موردی، راننده متعهد است حق کارمزد استفاده و بهره برداری از نرم افزار «می‌بریم» را (در قالب کارمزد ۱۳ درصدی برای هر سفر مجزا) به شرکت پرداخت نماید. در صورتی که راننده در پرداخت حق این مبلغ شرکت، بیش از۱۵ روز از تاریخ هر سفر تأخیر نماید، علاوه بر تکلیف به پرداخت اصل این مبالغ، موظف به پرداخت روزانه مبلغ یک میلیون ریال به عنوان وجه التزام تأخیر در انجام تعهد خواهد بود.
  1. تبصره: درصورتی که راننده «ارائه خدمات ثابت ماهانه» را انتخاب کند و نسبت به ارائه این خدمت به مسافران اقدام نماید، مابه ازای خدمات ارائه شده به مسافر در روز پانزدهم و سی ام هر ماه کاری و پس از اخذ مبالغ از مسافران، توسط شرکت به راننده پرداخت می شود. چنین وضعیتی در حساب کاربری راننده منعکس خواهد شد. همچنین قیمت‌های هر ماه از طریق پیامک به راننده ابلاغ می‌شود تأیید این مبلغ با ارسال هر کاراکتری ممکن است. درچنین حالتی نقض تعهد به ارائه خدمت به مسافران، شرکت و مسافران را مستحق دریافت خسارت ناشی از نقض تعهد می نماید.
 3. راننده متعهد است پس از پذیرش درخواست مسافر یا اعلام مسیر توسط شرکت، شخصاً در محل حاضر شود و در مسیری حرکت نماید که مسافر (ان) بتوانند به راحتی سوار خودرو شوند و تحت هر عنوان از اعزام افراد اشخاص دیگر به جای خود یا استفاده از خودروی دیگر به جای خودروی ثبت شده خود اجتناب نماید. در صورت تخلف از مفاد این بند، نامبرده مکلف به پرداخت صد میلیون ریال خسارت عدم انجام تعهد خواهد بود. این مبلغ خسارت حداقل میزان خسارت است که در صورت اثبات ورود خسارت بیشتر راننده متعهد و موظف به پرداخت خسارات مازاد نیز خواهد بود. که البته حسب تشخیص شرکت ممکن است تغییر کند.
 4. در صورتی که راننده با تماس مستقیم خارج از چارچوب «می‌بریم»، تحت هر عنوان اقدام به ارائه خدمات حمل و نقل به مسافران نماید، موظف است چهار برابر درآمد حاصل از این سفرها را به عنوان جریمه به شرکت پرداخت نماید.
 5. راننده موظف است در صورت روشن بودن «حالت سفر»زمانی که در داخل نرم‌افزار «می‌بریم» اعلام می‌شود،ظرف زمان تعریف شده، در مکان توافق شده حضور یافته و حداقل مدت پنج دقیقه منتظر بماند. تخلف از این امر، شرکت را مجاز خواهد نمود ضمن دریافت هزینه سفر، ۸۰ درصد از مبلغ سفر را اضافه بر آن به خاطر عنوان خسارت ناشی از ایراد ضرر به حسن شهرت شرکت مطالبه نماید. اخذ مبالغ موصوف، نافی حق شرکت برای فسخ قرارداد حاضر و انسداد حساب رانندهی نامبرده در نرم افزار «می‌بریم» نخواهد بود.
 6. راننده موظف است قیمت تعیین شده توسط شرکت را پذیرفته و هیچ پولی میزان وجه اعم از نقد و غیرنقد، هدیه و مانند آن را اضافه بر آن قیمت تعیین شده توسط نرم افزار دریافت نکند. مطالبه مبلغ مازاد، شرکت را مجاز خواهد نمود تا ضمن فسخ قرارداد حاضر و انسداد حساب راننده متخلف در نرم افزار «می‌بریم»، وجه التزامی به میزان صد میلیون ریال را از نامبرده وصول نماید.
 7. راننده متعهد است در استفاده از خدمات نرم افزار و ارائه خدمات موضوع این قرارداد به مسافران و شرکت، تمامی قوانین و مقررات لازم‌الاجرا در جمهوری اسلامی ایران را رعایت نموده، نرم افزار را صرفا برای اهداف قانونی و مشروع به کار گیرد. بدیهی است در صورتی که راننده در طول سفرهای موضوع قرارداد حاضر، مرتکب اهم هرگونه عملی اعم از فعل یا ترک فعلی گردد شود که از نظر قوانین و مقررات لازم الاجرا در ایران جرم یا تخلف تلقی گردد یا عرفا رفتار ناپسندی محسوب شود، شرکت – در صورت اطلاع و احراز صحت مراتب- ضمن برخورد قانونی با چنین راننده ای و اعلام مراتب به مراجع قانونی و قضایی اعلام می‌دارد در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت. مضاف بر آن، نامبرده مکلف است مبلغ ده میلیون ریال به انضمام وجه التزام مقرر در بند پیش ماده ۷-۳ را به عنوان خسارت وارده به حیثیت شهرت تجاری و حیثیت معنوی نرم افزار به شرکت به شرکت بپردازد.
 8. راننده موظف است در حین انجام سفر، تمامی قواعد، ضوابط و آیین‌نامه‌های راهنمایی و رانندگی را رعایت نماید و وسایل رفاهی مسافران مانند وسایل گرمایشی یا سرمایشی را بکار گیرد و از ایمنی خودرو اطمینان حاصل کند. مسوؤلیت جبران خسارات جانی و مالی وارده به مسافر حین سفر یا اشخاص ثالث به عهده راننده بوده و شرکت در این خصوص مسوؤلیتی نخواهد داشت. مضاف بر آن، در صورت بروز چنین اتفاقاتی، شرکت مجاز خواهد بود خسارت وارده به شهرت تجاری و حیثیت معنوی شرکت اعتبار تجاری نرم افزار و شرکت – مقرر در بند ۷ این ماده را از راننده مطالبه نماید.
 9. مسؤولیت تمامی فعالیتهایی که از طریق حساب رانندهی، انجام می‌شود مطلقاً به عهده شخص راننده میباشد لذا ضروری است راننده، ضمن بکارگیری احتیاطات لازم مانع استفاده دیگران از آن گردد. در صورت ظن به دسترسی شخص ثالث به حساب رانندهی متعلقه، ضروری است راننده در اسرع وقت شرکت را مطلع نماید تا حساب رانندهی مذکور را مسدود نماید؛ در غیراینصورت راننده در مقابل شرکت و اشخاص ثالث مسئول هرگونه سوءاستفاده از این حساب کاربری است..
 10. راننده متعهد است تمامی تغییرات، الحاقات و اصلاحاتی که توسط شرکت از طریق پیامک، ایمیل و یا نرم افزارهای می‌بریم در خصوص استفاده از خدمات می‌بریم و شرایط آن برای راننده ارسال می گردد را مطالعه نموده آن را تأیید نماید. تأیید مزبور ممکن است در قالب یک علامت،کلمه، عدد، عبارت، یک نام تایپ شده و امثال آن به عمل آید که به سند مزبور الحاق می شود و همانند امضای دست نویسمکتوب دارای آثار حقوقی است و امضاکننده را متعهد و ملتزم به مفاد سندی که به طریقه مزبور امضا نموده است، می ‌نماید.
 11. راننده (راننده) متعهد است یک شماره حساب شبا به نام خود در یکی از بانک های جمهوری اسلامی ایران افتتاح و آن را در حساب راننده خود در می‌بریم وارد نماید تا در مواردی که هزینه سفرهای موضوع قرارداد‌(کرایه)، به صورت آنلاین از سوی مسافران پرداخت می شود، شرکت، این مبالغ را پس از کسر سهم خود مقرر در ماده ۳ به این حساب واریز نماید. راننده اقرار می نماید که واریز به این حساب، به منزله پرداخت به شخص ایشان بوده و ذمه شرکت با واریز وجوه موصوف به این حساب، بری می شود و راننده نمی تواند در آینده مدعی عدم پرداخت گردد؛ مسئولیت اعلام شماره حساب نادرست، موهوم یا غیرمعتبر بر عهده شخص راننده است.
 12. کلیه هزینه‌های انجام تعمیرات و استهلاک خودرو، بیمه، مالیات، عوارض و کسور قانونی متعلقه بر عهده راننده است.
 13. راننده متعهد است در صورت بروز هر‌گونه اشكال و عيب فني براي اتومبيل موضوع قرارداد، سريعا نسبت به تعمير و رفع عيب اقدام نمايد.
 14. شرکت می تواند در صورت نقض هر کدام از شروط مقرر در این ماده راسا نسبت به فسخ قرارداد حاضر یا مسدودی حساب کاربری راننده اقدام نماید. این امر مانع مطالبه خسارات وارده به شرکت نخواهد بود. در همین راستا راننده يك فقره تضمين معتبر به مبلغ صد میلیون ریال بعنوان تضمين حسن انجام كار و اجرای تعهدات اخذ به شرکت تحویل می‌دهد نمايد که تضمين مربوطه نزد شرکت باقی می ماند و راننده ضمن عقد خارج لازم به شرکت وکالت داد تا درصورت نقض تعهدات موضوع این قرارداد که متضمن ایراد خسارت مادی و معنوی به شرکت باشد، شرکت از همین محل نسبت به مطالبه خسارات وارده اقدام نماید.

تعهدات شرکت

 1. شرکت متعهد است کلیه آموزش های لازم جهت استفاده از نرم افزارهای می‌بریم را به صورت رایگان به راننده ارائه دهد و با اطلاع از بروز نقص در نرم افزار، نسبت به رفع آن اقدام نماید و در تمام طول قرارداد، موظف به پشتیبانی فنی از نرم افزار باشد.
 2. در مواردی که هزینه سفر (کرایه) توسط مسافران از طریق آن لاین (برخط) پرداخت می شود، شرکت متعهد است پس از کسر مبلغ قرارداد مقرر در ماده ۳ قرارداد-مابقی آن را به حساب شبای معرفی شده از سوی راننده (مقرر در بند ۱۲ ماده ۲) واریز نماید.

عدم ایجاد رابطه استخدامی

راننده اقرار و تایید می‌نماید كه قرارداد حاضر هيچگونه رابطه استخدامی و نتایج متعاقب آن اعم از حقوق و مزايا، بيمه و مانند آن با «می‌بریم» بوجود نمی‌آورد.

حل و فصل اختلافات

در صورت بروز اختلاف فيمابين طرفين، چنانچه موضوع از طريق مذاكره دوستانه حل و فصل نگردد، رسیدگی به اختلاف از طريق مراجعه به مراجع صالحه رفع خواهد گرديد.

قرارداد حاضر از هر نظر تابع قوانین و مقررات حاکم در جمهوری اسلامی ایران است و راننده با علم به این موضوع و تایید مراتب مندرج در آن نسبت به امضای این قرارداد اقدام نمود. و در صورت بروز اختلاف، طرفین تلاش خواهند نمود اختلاف خود را به صورت مسالمت آمیز و از راه گفت و گو حل و فصل نمایند. در صورت عدم موفقیت، اختلاف از طریق مراجعه به مراجع قضایی تهران حل و فصل خواهد شد.