تماس با ما

hi@mibarim.com

[recaptcha]

امیرآباد شمالی- پردیس فنی دانشگاه تهران – زیر ساختمان قلم چی – شرکت دیموند

آدرس پستی: امیرآباد شمالی، بزرگراه حکیم، خیابان کارگر شمالی، پلاک ۱۴۵۰، طبقه همکف